Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering over het jaar 2019 wordt op een nog nader te bepalen datum in 2020 gehouden. We wachten op versoepelingen n.a.v. het corona virus.  

Locatie: Mickx (clubhuis HTV)  

Aanvang: 19.30 uur

De vergadering is toegankelijk voor leden van HTV en voor ouders van jeugdleden.

De agenda, het verslag van de ALV  betreffende 2020 (Notulen ALV 2019) en het jaarverslag over 2019 kunt u downloaden vanaf de website (na inloggen)

Het financieel verslag 2019 en begroting 2020 zijn op te vragen (via email) bij [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 683 400

Halsterse Tennis Vereniging

De Beeklaan 39
4661 RK Halsteren