ALV 9 April 20.00 uur

De Algemene ledenvergadering waarin het bestuur van de Halsterse Tennis Vereniging verantwoording aflegt over 2018, wordt gehouden op maandag 1 April 2019 om 19.30 uur.

Locatie: Mickx (clubhuis HTV)  

De vergadering is toegankelijk voor leden van HTV en voor ouders van jeugdleden.

De agenda, het verslag van de ALV  betreffende 2017 (Notulen ALV 2018) en het jaarverslag over 2018 kunt u downloaden onder aan de pagina.

De bestanden zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd

Agenda ALV 2018 (1-4-2019).doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 683 400

Halsterse Tennis Vereniging

De Beeklaan 39
4661 RK Halsteren