Algemene Leden Vergadering

De Algemene ledenvergadering waarin het bestuur van de Halsterse Tennis Vereniging verantwoording aflegt over 2019, wordt gehouden op 30 maart 2020.  

Locatie: Mickx (clubhuis HTV)  

Aanvang: 19.30 uur

De vergadering is toegankelijk voor leden van HTV en voor ouders van jeugdleden.

De agenda, het verslag van de ALV  betreffende 2017 (Notulen ALV 2018) en het jaarverslag over 2018 kunt u downloaden onder aan de pagina.
De bestanden zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd!

Het financieel verslag 2019 en begroting 2020 zijn op te vragen (via email) bij [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 683 400

Halsterse Tennis Vereniging

De Beeklaan 39
4661 RK Halsteren