Commissies

Hieronder een overzicht van de diverse commissies en hun werkgebied.

De actuele bezetting van de comissies is HIER te downloaden

 

Technische Commissie (TC)

Hoofdtaak:
Het samenstellen van een technisch beleid wat toepasbaar is op alle geledingen binnen de Halsterse Tennisvereniging in engere zin behelst dit de verantwoordelijkheid voor het prestatieve tennis.
 
Doelstelling:
Het technisch beleid dient mede invulling te geven aan en in overeenstemming te zijn met de hoofddoelstelling van de Halsterse Tennisverenging; het beoefenen, bevorderen en promoten van de tennissport in brede zin, waardoor een onderlinge band ontstaat tussen de leden.
 
Beleid:
·Het trainingsbeleid zal afgestemd dienen te zijn op de behoefte van de vereniging waarbij alle jeugdleden voor trainingen in aanmerking dienen te komen.
·Middels een prestatief trainingsbeleid zal gestreefd worden een daarvoor geselecteerd deel van de eigen leden op te leiden tot het niveau 3 / 4. Voor de getalenteerde jeugdspelers wordt hiervoor samengewerkt met de KNLTB bondsjeugdopleiding en Junior Top Tennis.
·Het technisch beleid dient er op afgestemd te zijn dat een zo hoog mogelijk competitieniveau, voorlopig vastgesteld op zondag gemengd 4de klasse gemengd, of Heren 3e Klasse.
·De TC dient er zorg voor te dragen dat er binnen de jeugdspelers qua leeftijdsopbouw en spelniveau een voldoende brede basis ontstaat die het gestelde binnen het beleid haalbaar maakt.
·Het technisch beleid zal er op afgestemd dienen te zijn dat zoveel als mogelijk de leden in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan een K.N.L.T.B.-competitie en/of K.N.L.T.B.-toernooien.
 
Verantwoordelijkheden:
·Samenstellen van competitieteams voor de K.N.L.T.B.-competities  in overeenstemming met het door de K.N.L.T.B. gestelde competitiebeleid.
·Klimaat waarin gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk prestatief niveau.
·Toezicht op en eindverantwoordelijke van alle officiële wedstrijden en toernooien.
·Beoordeling en evaluatie van de trainers en de overeengekomen leerdoelen in het trainingsprogramma.
·Terugkoppeling van en naar de overige commissies die enige raakvlak hebben met het technische beleid.
·Toetsing en terugkoppeling van het totale technische beleid naar het bestuur.
 
 
Training & Tennisles 
Trainingen bij de HTV worden verzorgd door "van den Berg Training" en draagt zorg voor het inplannen en het geven van tennisles aan de HTV leden die zich daarvoor opgegeven hebben. Voor info zie de website van Vandenberg-Training of mail naar [email protected]
 
KNLTB Competitie
Veel teams van HTV nemen deel aan de voorjaars- of wintercompetitie.
De competitie staat onder leiding van de Verenigings Competitie Leider.
Indien er vragen zijn ten aanzien van de T.C. of zijn taken, dan kunt u te allen tijde een van de leden van de commissie aanspreken. Ook indien u geïnteresseerd bent in het werk van de T.C. en zelf eventuele interesse heeft om de T.C. te versterken of te assisteren bij bepaalde activiteiten (baancommissaris, jeugdteambegeleiding tijdens de competitie e.d.) dan kunt u contact met [email protected].
 
Jeugd Commissie
De taken van de JC bestaan uit:
 
1.    Het organiseren of doen organiseren van alle wedstrijden, toernooien en evenementen voor jeugdleden.
2.    Begeleiding van de jeugdtraining binnen de Technische Commissie door een lid van de jeugd commissie.
3.    Verhoging van het enthousiasme en spelpijl.
4.    Ondersteuning aan trainers met betrekking tot jeugdactiviteiten.
 
Clubtoernooien:
De Jeugdcommissie organiseert veel activiteiten voor de jeugd, zoals: Openingstoernooi, Open jeugd toernooi, clubkampioenschappen, jeugdcompetitie, mini-maxi toernooi, slottoernooi, etc.

Kantine & Park Commissie
De taak van de Kantine en Park commissie bestaat uit het onderhoud van het clubhuis en park.
Alle wijzigingen aan het park en/of clubhuis lopen via deze commissie
 
Sponsor Commissie
De sponsor commissie is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het sponsorbeleid van de HTV.
 
PR & Communicatie
De PR functionaris is verantwoordelijk voor het uitdragen van HTV activiteiten en HTV nieuws naar de locale dag/weekbladen.
 
Ledenwerving/behoud & Evenementen commissie
De taak van deze commissie is het coördineren van niet KNLTB gebonden toernooien/competities/evenmenten en het werven en behouden van leden.
 
Jeugd Halsters Open Toernooi
Deze commissie zorgt elk jaar voor een geslaagd open jeugd toernooi met deelnemers uit heel de regio en soms nog daar buiten.

Jeugd Club Kampioenschappen
 
De JCK commissie zorgt voor een gezellig toernooi om uit te maken wie de besten van de HTV zijn. Maar meedoen en gezelligheid staan voorop!
 
60+ Club Kampioenschappen 
Club kampioenschappen voor de oudere HTV leden.
 
Senioren Club Kampioenschappen 
Organisatie van de senioren club kampioenschappen. Ook hier staat de gezelligheid hoog in het vaandel.
 
Halsters Open Toernooi 
Organisatie van dit toernooi zorgt voor een sportief en gezellig toernooi dat goed aangeschreven staat in de regio.

VAC & DAC
Gezellige interne competitie welke op vrijdagavond gedurende voorjaar en zomer wordt gespeeld en op donderdagavond gedurende najaar en winter.  

Ledenadministratie
 
Verantwoordelijk voor inschrijven nieuwe leden en contact met knltb v.w.b. leden en knltb pasjes.

KNLTB competitie
 
Competitie leider is verantwoordelijk voor opgave en indeling van competitie teams naar KNLTB.

Baan commissarissen 
Zij zijn verantwoordelijk voor het indelen van de banen tijdens competitie dagen.

Tennis ballen beheer
 
Verantwoordelijk voor aankoop en opslag van tennis ballen die gebruikt worden door de HTV gedurende het hele jaar.

Captainsavond
 
Verantwoordelijk voor distributie van knltb competitie documentatie voor de teams.

Club van 50
Verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de club van 50 euro. Positie is vacant.

Webmasters
Verantwoordelijk voor de website
 
Jeugdkamp HTV
Deze commissie organiseerd jaarlijks een uitje voor alle jeugd leden naar een nader te bepalen bestemming.
 
Nieuwe leden avond 
Verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van een info avond voor nieuwe leden.
 
60+ inloop ochtenden 
Organiseren elke dinsdagochtend inloop tennis wedstrijden voor de 60+ leden.
 
Sponsor/vrijwilligersdag 
Organiseert jaarlijks een bedank dag/avond voor alle sponsoren en vrijwilligers.
 
Racketavonden
Organiseert maandelijks een avond waar elke HTV vrij kan inlopen en middels loting aan een partner en tegenstanders geholpen wordt om met en tegen te tennissen.
  Commissie lid    
HTV vrijwilligers-2023.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Halsterse Tennis Vereniging

De Beeklaan 39
4661 RK Halsteren

KVK-nummer

40280582