Club van 50

Wat is onze HTV Club van € 50

Om alle mensen die HTV een warm hart toedragen de mogelijkheid te bieden onze vereniging te steunen heeft de sponsorcommissie het idee opgevat om een Club van 50 op te richten. Dat zijn mensen die jaarlijks vrijwillig € 50,- doneren. De opzet is dat de club van 50 ieder jaar een goed doel binnen onze vereniging kiest waar de inleg aan besteed wordt.

Wie kan er lid zijn van de Club van 50?
Uiteraard alle leden, familie, vrienden, ouders van (jeugd)leden, maar in het algemeen iedereen die het goed voor heeft met de HTV.

Wie bepaalt er wat er met het geld gebeurt?
Een keer per jaar wordt door de Club van 50 een vergadering belegd met als doel een bestemming te bepalen voor de verzamelde inleg. Het kan ook zo zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed.  De leden van de Club van 50 beslissen hierover. De suggesties worden door de “commissie” van de Club van 50 besproken met het bestuur en/of de respectievelijke commissies van de HTV.

Hoe wordt het geld beheerd?
De gelden worden beheerd door de penningmeester van de HTV. De penningmeester van de HTV ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder advies van de Club van 50 over deze tegoeden beschikken.

Hoe kan ik lid worden?
U kunt lid worden door te mailen naar [email protected]

Wat krijgt u er voor terug?
Uw naam wordt vermeld in het clubhuis met een mooi bord bij de Club van 50.

Steun onze mooie club en word lid.

Club van 50 inschrijfformulier.doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Halsterse Tennis Vereniging

De Beeklaan 39
4661 RK Halsteren

KVK-nummer

40280582